Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webovej stránky www.kozmali.sk (ďalej len „stránka“). Pri spracovávaní osobných údajov sa postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, to všetko v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi.

Stránka nespracúva osobné údaje používateľov za iným, ako zákonným účelom, prípadne za účelom, s ktorým používateľ vykonal súhlas. Dáta sú pritom spracúvané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi. Za týmto účelom si, prosím, vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú obvykle uvedené podrobnejšie pravidlá nakladania s osobnými údajmi. Údaje, ktoré stránka zhromažďuje v súvislosti s používateľmi, môžu obvykle obsahovať meno a priezvisko, e-mail a používanú prezývku.

Kvôli niektorým službám (platobným metódam na dary) stránka poznať aj niektoré ďalšie informácie o používateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním môže stránka zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa používateľ pripojuje na stránku, dátum a čas prístupu a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom.

Prevádzkovateľ stránky môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom používateľa.

Vaše osobné údaje poskytujete stránke dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.

Stránka používa nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení):

  • Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré funkcie stránka nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  • Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné tlačidlo v pop-up banneri, ktorý sa mu zobrazí na stránke. Zmenou nastavení webového prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, či Internet Explorer) môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán) alebo zmeniť svoje súhlasy s GDPR.

Zmeniť svoje súhlasy s GDPR

V prípade zmeny a nesúhlasenia s používaním všetkých súborov cookies, však niektoré časti stránky nemusia správne fungovať.

Cookies stránka používa, aby mohla používateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

Informácie zozbierané pomocou cookies stránka poskytuje aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Jedným z týchto partnerov je aj spoločnosť Google. Stránka využíva služby spoločnosti Google. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej stránka poskytuje.

Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho deaktivovať. Možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web. Stránka využáva Google Analytics za účelom merania návštevnosti webu a jeho jednotlivých súčastí za účelom ďalšieho zlepšovania kvality. Do štatistík môžu byť zahrnuté údaje o pohybe užívateľov, teda napríklad či používateľ navštívil len jednu stránku alebo sa preklikal viacerými. Takéto údaje sú uchovávané v službe Analytics po dobu 36 mesiacov, po ktorej sú zmazané a štatistika je oklieštená len na údaje nevyhnutné pre analýzu návštevnosti webu, vyjadrenú najmä číselne.

V rámci služby spoločnosti Google Ads stránka využíva funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, navštíveného obsahu, používanej aplikácie, typu zariadenia, vytvára používateľovi profil na personalizovaný obsah reklám, vyhodnocovanie účinnosti zobrazovaných reklám a obsahu, vlastné publikum podľa záujmov, cieľovej skupine, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie, rozvoj na zlepšovanie systémov a služieb.

Remarketing alebo funkciu Similar audiences stránka využíva v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú reklamy prevádzkovateľa na stránkach na Internete.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na stránke.

Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže používateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých používateľov stránky, ktorí poskytnú svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

1. Prevádzkovateľ stránky Dominik Kozmáli – DOK PRODUCTiON© je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej používateľ požaduje prístup.

3. Používateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Dominik Kozmáli – DOK PRODUCTiON©. Osobné údaje používateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany používateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby.

4. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť Dominik Kozmáli – DOK PRODUCTiON©, ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom e-mailu na adrese: dominik@kozmali.sk, pričom o zrušení registrácie bude následne upovedomený e-mailom.

Akékoľvek osobné údaje používateľ stránke poskytujete dobrovoľne. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však prevádzkovateľ stránky nemôže reagovať na podnet používateľa či žiadosť.

Používateľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov.

5. Stránka môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

  • informácie a dáta zo zariadení, ktoré sa používajú na prístup na stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o zariadení;
  • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré sa automaticky ukladajú po prístupe k stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardvéri a softvéri, používateľ používa, počet klikov, pohyby myšou, heat mapy, stránky, ktoré uvidí alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
  • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
  • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
  • informácie, ktoré stránka získava prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button), YouTube „ODOBERAŤ“ a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú osobnými údajmi v momente kedy ich prevádzkovateľ priradí ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade použitia kontaktného formuláru.

6. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter):

Stránka spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na vašu e-mailovú adresu, aby vás mohla informovať o novinkách, článkoch, videách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch a to ak používateľ požiadal o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Keď používateľ vyplňuje svoju e-mailovú adresu do formuláru pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem na realizáciu priameho marketingu s cieľom ponúkať informácie a produkty, ktoré môžu byť pre používateľov relevantné a zaujímavé.

Osobné údaje používateľa bude stránka na tento účel spracúvať po dobu, kým sa neodhlási zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newslettera).

7. Časti stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o vás vrátane vašich osobných údajov.

8. Osobné údaje nevyhnutné pre ochranu webu pred spamom, t.j. IP adresu a e-mailovú adresu, využíva automatizovaný systém Wordfence Security vytvorený spoločnosťou Defiant, Inc. na to, aby ochránil stránku a jeho používateľov pred spamom a/alebo brute force útokmi.

Bez ohľadu na všetky bezpečnostné opatrenia stránky je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100 % bezpečné.

9. Údaje o mene, priezvisku a adrese používateľov môžu byť za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s prevádzkovateľom, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Prípadný nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete stránke súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.

10. Kontaktný formulár; keď používateľ zanechá dobrovoľne v kontaktnom formulári na stránke svoje údaje, zbierajú sa údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári (meno, e-mailová adresa, predmet správy a obsah správy) a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z e-mailovej adresy používateľa (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Wordfence pre overenie, či je používaná. Zásady ochrany osobných údajov služby WordFence.

11. Komentáre na stránke boli navrhnuté tak, aby pre pridanie komentára pod príspevok bolo vyžadované čo najmenšie množstvo osobných údajov. Na pridanie komentára je vyžadovaná e-mailová adresa a meno, resp. prezývka, pod akou chce používateľa príspevok zverejniť. Komentáre používateľov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade, že by užívateľ prostredníctvom kontaktného formulára alebo komentára samotného, nezverejniť komentár v prípade, že obsahuje odkazy na priame konkurenčné stránky, stránky distribuujúce nelegálny softvér, pornografiu, obsah deep webu, vulgarizmy, urážky iných používateľov, vyhrážky, populizmus, spam alebo iné. Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia a závažnosti situácie, môže dané skutočnosti nahlásiť aj orgánom činným v trestnom konaní.

Ak používateľ pridá komentár na stránke, súhlasí s uložením svojho mena/prezývky, e-mailovej adresy do súborov cookies. Je to pre jeho pohodlie, aby nemusel opätovne vypĺňať svoje údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára.

12. Ak používatelia na stránku na stránku pridali komentár, použili kontaktný formulár alebo napísali odporúčanie, môžu požiadať o export svojich osobných údajov, ktoré o nich stránka ukladá, vrátane údajov, ktoré sami poskytli. Môžu tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré stránka musí uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

13. Články na stránke môžu obsahovať vložený obsah z iných webov (napr. videá, obrázky, články, odkazy, audio a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby používateľ navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o používateľovi zbierať jeho osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať jeho interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania jeho interakcie s vloženým obsahom. Je to napríklad v prípade ak používateľ prezerá video z YouTube, odkaz z Facebooku, Twitteru alebo počúva podcast z podcastovej služby a iné externé obsahy integrované do stránky. Ak chce používateľ vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, nájde ich v zásadách ochrany súkromia a používania cookie týchto služieb.

Na prípadne pripomienky a otázky k zásadám ochrany osobných údajov slúži emailová adresa dominik@kozmali.sk